2 grudnia 2013

COP19 – umiarkowany sukces czy umiarkowana klapa?

Media dyplomatycznie nazwały zakończenie COP19 „umiarkowanym sukcesem”. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy istnieje coś takiego jak umiarkowany sukces? Przypomnijmy, że miarą sukcesu powinny być zrealizowane plany. Sukces osiągamy, gdy spełniają się nasze oczekiwania i plany. Tymczasem oczekiwania wobec COP19 były zdecydowanie większe niż osiągnięty rezultat. Po dwóch tygodniach obrad delegaci wynegocjowali kompromisowe porozumienie, które jest szansą na… kompromisową umowę klimatyczną w Paryżu, gdzie w 2015 roku odbędzie się kolejny COP. Czyli kompromis do kompromisu. Można powiedzieć ziarnko, do ziarnka… I niby wszystko się zgadza, tylko dlaczego pozostaje po warszawskich obradach pewien niesmak? Może dlatego, że Polska dwa razy została […]
25 listopada 2013

Energia odnawialna? Tak, ale niekoniecznie na moim podwórku – RAPORT

Informacji o energii odnawialnej szukamy głównie w Internecie i gazetach lokalnych. Na temat ekologicznej energii wiemy mało i nie interesujemy się nią zbytnio, dopóki nikt nie stawia nam wiatraków pod oknami, a nasze pozytywne nastawienie do tego typu inwestycji uzależnione jest głównie od zysków dla całej lokalnej społeczności – takie wniosku płyną z raportu na temat społecznego postrzegania OZE w Polsce, który może być wyjątkową pomocą dla inwestorów i przedsiębiorstw energetycznych. Na początku listopada br. ukazał się „Raport z badań. Energia odnawialna – społeczne postrzeganie inwestycji na przykładzie Gminy Sułoszowa”. Został on przygotowany przez Fundację Myśli Ekologicznej, ProVision Solutions i […]
18 listopada 2013

Projekt ustawy o OZE skierowany do konsultacji społecznych

12 listopada br. Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyrestorowych kolejny już projekt ustawy o OZE. Konsultacje społeczne potrwają do 26.11.2013 r. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że rozwój OZE w Polsce ma szczególne znaczenie, gdyż krajowa elektroenergetyka oparta jest w ok. 90 proc. na węglu. W tej sytuacji „zdywersyfikowanie źródeł wytwarzania energii elektrycznej jest niezwykle istotne”, a „rozwój energetyki odnawialnej powinien opierać się przede wszystkim na generacji rozproszonej, która jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia strat związanych z przesyłem energii, a tym samym istotnie poprawia bezpieczeństwo energetyczne i redukuje emisję gazów cieplarnianych”. W uzasadnieniu podkreśla się także, […]
11 listopada 2013

Ustawa o OZE jeszcze w listopadzie?

Wiceminister gospodarki, Jerzy Witold Pietrewicz, podczas wystąpienia w Senacie w ostatnią środę zapowiedział, że Ministerstwo Gospodarki opublikuje projekt nowej ustawy o OZE w przeciągu kliku dni. Nastąpi to najprawdopodobniej w piątek lub we wtorek. Zapewnił także, że resort podczas przygotowywania dokumentu wziął pod uwagę niektóre sugestie inwestorów i przedsiębiorców z branży. Opracowywany obecnie projekt jest trzecim z kolei. Wiele wskazuje na to, że znajdzie się w nim propozycja dogłębnej zmiany systemu dofinansowywania OZE z zielonych certyfikatów na system aukcyjny. Projekt ustawy ma zawierać również gwarancję wspierania już istniejących instalacji przez 15 lat od momentu ich uruchomienia. Rynek ma zostać podzielony […]
4 listopada 2013

Energia odnawialna w Polsce – przybywa nowych mocy

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki (URE) przyrost nowych mocy z instalacji wykorzystujących źródła odnawialne w Polsce wyniósł w 2012 roku ok. 1334 MW. Na tę ilość zapracowały głównie elektrownie wiatrowe i na biomasę. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w 2010 r. wyniosła 1180,272 MW, w 2011 r. 1616,361 MW, a w 2012 r. 2496,748 MW (w sumie 696 instalacji!). Należy podkreślić, że ten wzrostowy trend utrzymuje się mimo braku ostatecznych regulacji prawnych dla sektora OZE. URE w swoim ostatnim raporcie zapewnia jednak, że „rozwój generacji małoskalowej opartej na OZE jest jednym ze strategicznych celów polityki energetycznej Polski do 2030 r.”. […]