I. Polityka prywatności i polityka cookies

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową www.energyinvestgroup.pl prowadzony pod adresem domeny www.energyinvestgroup.pl (dalej zwaną witryną) należącą do Energy Invest Group S.A. prowadzącą działalność pod spółką Energy Invest Group S.A. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 101, 04-041 Warszawa, zarejestrowaną w XIII wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000533957.

1.2 Energy Invest Group S.A. w ramach prowadzonej strony internetowej, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny.

II. Jakie dane zbiera strona internetowa w sposób automatyczny podczas korzystania z witryny?

2.1 Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.

2.2 Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny strony internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę internetową w celu obsługi witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu rejestracji w zakładce witryny “Strefa Inwestora”, jak np. podpowiadanie loginu czy hasła przy kolejnym logowaniu.

2.3 Pliki cookies wykorzystywane przez stronę internetową mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

2.4 Obok plików cookies strona internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP i przeglądarki internetowej, dostawcy Internetu oraz adresu strony, z której weszliście Państwo na witrynę. Niektóre podstrony w ramach witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny. Dane te nigdy nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

2.5 W ramach witryny internetowej www.energyinvestgroup.pl prowadzonej pod adresem domeny: www.energyinvestgroup.pl jest stosowany system analizy sieciowej (Google Analytics), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytycs stosuje w tym celu pliki cookies. Funkcją Google Analytics jest ocena korzystania użytkowników z witryny i poprawa jakości funkcjonowania serwisu internetowego.

2.6 Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań klientów na stronie witryny, zbierania danych demograficznych o klientach, do personalizacji zawartości stron witryny. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą użytkowników, mogą zostać użyte w celu promocji witryny lub produktów znajdujących się w ofercie Energy Invest Group S.A.

III. Jak dane zbiera strona internetowa podczas rejestracji?

3.1 Strona internetowa będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zapisów na newsletter lub procesu rejestracji w “Strefie Inwestora”:

nazwisko i imię

miasto zamieszkania

adres poczty elektronicznej

numer telefonu

informacje na temat zainteresowania ofertą Energy Invest Group S.A.

adres korespondencyjny – jeśli użytkownik będzie chciał otrzymać dokumenty drogą pocztową

3.2 Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla zapisania się na newsletter, zamówienia rozmowy z pracownikiem Energy Invest Group S.A., otrzymania przesyłki pocztowej z dokumentami lub rejestracji w “Strefie Inwestora”

3.3 Użytkownik “Strefy Inwestora” może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie witryny.

3.4 Użytkownik, który zapisał się do newslettera, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Energy Invest Group S.A. o zmianę jego danych drogą mailową na adres biuro@energyinvestgroup.pl lub za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby spółki.

IV. Marketing Strony Internetowej www.energyinvestgroup.pl

4.1 O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera lub rejestracja w “Strefie Inwestora”), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych oferty Energy Invest Group S.A. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wybranie opcji wyrejestrowania się przy pomocy linku “rezygnacji” znajdującego się w stopce każdego maila wysyłanego w ramach newslettera lub poprzez kontakt mailowy na adres biuro@energyinvestgroup.pl lub poprzez wysłanie rezygnacji na adres siedziby spółki.

4.2 Usunięcie danych jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych użytkownika. W przypadku usunięcia danych, odtworzenie subskrybcji newslettera lub uzyskanie dostępu do “Strefy Inwestora” będzie wymagało ponownej rejestracji.

V. Udostępnianie Informacji

5.1 Energy Invest Group S.A. nie udostępnia danych pozyskanych za pomocą witryny internetowej żadnym innym podmiotom za wyjątkiem udostępnienia właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

VI. Jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystuje witryna?

6.1 Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron witryny umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.

6.2 Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu witryny, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu witryna staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje użytkownika.

6.3 Cookies podmiotów/firm zewnętrznych/sieci reklamowych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika w momencie, gdy dokonuje odwiedzin witryny (Google Analitycs, Google AdWords)

VII. Retargeting Personalizowany (RTB) Real -Time Bidding

7.1 Witryna www.energyinvestgroup.pl korzysta z usług sieci reklamowej Google AdWords w zakresie retargetingu personalizowanego (RTB). Firma ta używa plików cookie, plików dziennika oraz sygnalizatorów sieci w celu zbierania danych z przeglądarek, od reklamodawców oraz witryn osób trzecich wykorzystywanych do zbierania danych nieosobowych takich jak między innymi: adresy IP, adresy przeglądanych stron internetowych oraz datowniki. Gromadzi również anonimowe dane z plików cookies pozwalające na identyfikację segmentów odbiorców, co pozwala reklamodawcom na lepsze dostosowywanie do nich swoich kampanii. Zbierane przez dane umożliwiają bardziej precyzyjne dopasowanie treści reklam i witryn internetowych do odbiorców.

7.2 Opcja rezygnacji z plików cookies. Do świadczenia usług Google AdWords stosuje technologie takie jakie pliki cookies czy sygnalizatory sieci. Zawsze można zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby wyłączyć obsługę plików cookie, jeśli są jakiekolwiek obawy związane z ochroną prywatności. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że z racji powszechnego użycia plików cookies, wyłączenie ich obsługi może przeszkodzić w korzystaniu z wielu witryn internetowych. Radzimy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą obsługi używanych przeglądarek aby dowiedzieć się, jak wyłączyć mechanizmy trackingowe takie jak pliki cookies i inne.

VIII. Środki techniczne i obowiązki odwiedzających witrynę

8.1 Energy Invest Group S.A. dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.2 Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że strona internetowa nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.

IX. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

9.1 Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@energyinvestgroup.pl

9.2 Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania i usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem mailowym: biuro@energyinvestgroup.pl lub wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby spółki.

X. Inne strony internetowe

10.1 W ramach witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych, nie należących do Energy Invest Group S.A. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Energy Invest Group S.A. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Energy Invest Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

XI. Pytania i zastrzeżenia

11.1 Energy Invest Group S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności/Polityki Cookies, o czym użytkownicy strony internetowej zostaną poinformowani na stronie www.energyinvestgroup.pl w zakładce: “polityka prywatności /polityka cookies”.

11.2 Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa zgłaszane pod adresem biuro@energyinvestgroup.pl

Chcesz się dowiedzieć więcej o Energy Invest Group?

Zadzwoń do nas +48 22 245 32 88 albo znajdź nas na: