Deweloper


Przeprowadzenie budowy elektrowni wiatrowej czy farmy fotowoltaicznej „pod klucz” wymaga dużego doświadczenia, znajomości branży i kontaktów z producentami turbin. Dlatego na mocy podpisanych umów, wyłącznym deweloperem EIG jest spółka Siłownie Wiatrowe S.A.

Siłownie Wiatrowe S.A. to firma tworzona przez specjalistów z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w procedowaniu projektów pojedynczych elektrowni oraz farm wiatrowych na terenie Polski i Europy. Spółka ściśle współpracuje z wiodącymi firmami branżowymi oraz najlepszymi ekspertami z zakresu energetyki wiatrowej, ochrony środowiska, finansów i prawa.

Deweloper pełniący rolę Generalnego Wykonawcy i inwestora zastępczego odpowiada za przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w całości. Proces inwestycyjny to w szczególności pozyskanie praw do lokalizacji, minimum 12 miesięczne badanie zasobów energetycznych wiatru, uzyskanie wszelkich prawomocnych decyzji i pozwoleń, zamknięcie finansowania bankowego, kontraktacja dostawy turbiny, prace budowlane, montaż siłowni, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i oddanie elektrowni wiatrowej do użytku.