O firmie


Energy Invest Group S.A. jest nowoczesną firmą łączącą doświadczenia instytucji finansowych i firm technologicznych. EIG, jako koordynator programu SYNERGIA EIG, zarządza holdingiem składającym się z grupy spółek celowych, z których każda ma formę odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

EIG będzie zarządzać poszczególnymi elektrowniami wiatrowymi i farmami fotowoltaicznymi, ich funkcjonowaniem technicznym oraz czuwać nad sprawnym rozliczeniem zysków pomiędzy współwłaścicieli. Celem każdej tworzonej przez EIG elektrowni jest zarabianie na sprzedaży energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów. Zadaniem EIG jako operatora jest zapewnienie finansowania każdej ze spółek oraz maksymalizacja zysków Inwestorów.

Pierwsze elektrownie

Produkcja energii elektrycznej pierwszych pięciu elektrowni wiatrowych Energy Invest Group rozpoczęła się na przełomie 2015 i 2016 i funkcjonuje w oparciu o świadectwa pochodzenia energii czyli Zielone Certyfikaty. Następnych dziewięć projektów elektrowni wiatrowych i cztery projekty farm fotowoltaicznych o mocy 1MW każda planujemy ukończyć w oparciu o nową ustawę o OZE, przy wykorzystaniu wszystkich zalet pierwszej aukcji energii, która odbędzie się jeszcze w 2016 r. W kolejnych latach będziemy sukcesywnie oddawać do użytku nowe instalacje najlepiej dopasowane do realiów rynkowych. Inwestycje zostaną wybudowane w różnych rejonach Polski: w wybranych przez dewelopera lokalizacjach, w których zasoby energetyczne wiatru i słońca pozwalają wytwarzać jak największą ilość energii, a tym samym maksymalizować zyski z inwestycji.

Zarząd


Specjaliści
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów, dla których znajomość tematu przed przystąpieniem do inwestycji jest warunkiem podjęcia decyzji, nasi specjaliści prowadzą szereg spotkań na temat rynku OZE w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem możliwości inwestowania w energetykę wiatrową. Przedstawiają perspektywy rozwoju rynku energii odnawialnej oraz szczegółowo prezentują możliwości dotyczące uczestniczenia w biznesie energetycznym EIG.

Podczas spotkania omawiają proces osiągania korzyści finansowych ze sprzedaży energii elektrycznej oraz harmonogram prac dotyczący konkretnych projektów koordynowanych przez Energy Invest Group. Przedstawiają rentowność przedsiębiorstwa i sposób wyliczania dywidendy. To też doskonała okazja do zapoznania się z Umową Inwestycyjną i przystąpienia do programu SYNERGIA.

W specjalnie przygotowanych multimedialnych salach, zapewniających komfort i dyskrecję, Inwestorzy mogą skorzystać z pomocy najlepszych Specjalistów firmy Energy Invest Group oraz spotkać się z Zarządem Spółki.

Zapraszamy na spotkanie ze Specjalistami EIG w prestiżowej siedzibie firmy w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 101A.