O firmie


Energy Invest Group S.A. jest nowoczesną firmą łączącą doświadczenia instytucji finansowych i firm technologicznych. EIG, jako koordynator programu SYNERGIA EIG, zarządza holdingiem składającym się z grupy spółek celowych, z których każda ma formę odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

EIG będzie zarządzać poszczególnymi elektrowniami wiatrowymi i farmami fotowoltaicznymi, ich funkcjonowaniem technicznym oraz czuwać nad sprawnym rozliczeniem zysków pomiędzy współwłaścicieli. Celem każdej tworzonej przez EIG elektrowni jest zarabianie na sprzedaży energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów. Zadaniem EIG jako operatora jest zapewnienie finansowania każdej ze spółek oraz maksymalizacja zysków Inwestorów.

Pierwsze elektrownie

Produkcja energii elektrycznej pierwszych pięciu elektrowni wiatrowych Energy Invest Group rozpoczęła się na przełomie 2015 i 2016 i funkcjonuje w oparciu o świadectwa pochodzenia energii czyli Zielone Certyfikaty. Następnych dziewięć projektów elektrowni wiatrowych i cztery projekty farm fotowoltaicznych o mocy 1MW każda planujemy ukończyć w oparciu o nową ustawę o OZE, przy wykorzystaniu wszystkich zalet pierwszej aukcji energii, która odbędzie się jeszcze w 2016 r. W kolejnych latach będziemy sukcesywnie oddawać do użytku nowe instalacje najlepiej dopasowane do realiów rynkowych. Inwestycje zostaną wybudowane w różnych rejonach Polski: w wybranych przez dewelopera lokalizacjach, w których zasoby energetyczne wiatru i słońca pozwalają wytwarzać jak największą ilość energii, a tym samym maksymalizować zyski z inwestycji.

Zarząd


Specjaliści
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów, dla których znajomość tematu przed przystąpieniem do inwestycji jest warunkiem podjęcia decyzji, nasi specjaliści prowadzą szereg spotkań na temat rynku OZE w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem możliwości inwestowania w energetykę wiatrową. Przedstawiają perspektywy rozwoju rynku energii odnawialnej oraz szczegółowo prezentują możliwości dotyczące uczestniczenia w biznesie energetycznym EIG.

Podczas spotkania omawiają proces osiągania korzyści finansowych ze sprzedaży energii elektrycznej oraz harmonogram prac dotyczący konkretnych projektów koordynowanych przez Energy Invest Group. Przedstawiają rentowność przedsiębiorstwa i sposób wyliczania dywidendy. To też doskonała okazja do zapoznania się z Umową Inwestycyjną i przystąpienia do programu SYNERGIA.

Dyrektor ds. administracyjnych<br />Magdalena Jastrzębska

Dyrektor ds. administracyjnych
Magdalena Jastrzębska

Specjalista ds. administracyjnych<br />Ewelina Kożuchowska

Specjalista ds. administracyjnych
Ewelina Kożuchowska

e.kozuchowska@energyinvestgroup.pl
Dyrektor działu eCommerce<br />Piotr Lubelski

Dyrektor działu eCommerce
Piotr Lubelski

p.lubelski@energyinvestgroup.pl
Dyrektor oddziału<br />Piotr Rusinowski

Dyrektor oddziału
Piotr Rusinowski

p.rusinowski@energyinvestgroup.pl
Pełnomocnik Zarządu ds. relacji inwestorskich<br />Łukasz Botorek

Pełnomocnik Zarządu ds. relacji inwestorskich
Łukasz Botorek

l.botorek@energyinvestgroup.pl
Specjalista ds. klienta kluczowego<br />Michał Olaś

Specjalista ds. klienta kluczowego
Michał Olaś

m.olas@energyinvestgroup.pl
Specjalista ds. klienta kluczowego<br />Piotr Łysik

Specjalista ds. klienta kluczowego
Piotr Łysik

p.lysik@energyinvestgroup.pl
Specjalista ds. klienta kluczowego<br />Henryk Wawrzyński

Specjalista ds. klienta kluczowego
Henryk Wawrzyński

h.wawrzynski@energyinvestgroup.pl
Specjalista ds. klienta kluczowego<br />Iwona Napiórkowska

Specjalista ds. klienta kluczowego
Iwona Napiórkowska

i.napiorskowska@energyinvestgroup.pl
Specjalista ds. klienta kluczowego<br />Daniel Kisson

Specjalista ds. klienta kluczowego
Daniel Kisson

d.kisson@energyinvestgroup.pl

W specjalnie przygotowanych multimedialnych salach, zapewniających komfort i dyskrecję, Inwestorzy mogą skorzystać z pomocy najlepszych Specjalistów firmy Energy Invest Group oraz spotkać się z Zarządem Spółki.

Zapraszamy na spotkanie ze Specjalistami EIG w prestiżowej siedzibie firmy w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 101A.

Chcesz się dowiedzieć więcej o Energy Invest Group?

Zadzwoń do nas +48 22 245 32 88 albo znajdź nas na:


Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na seminarium online (webinar)
Wtorek, 22 Maja 2018 13:00zapisz się teraz
LUB
Środa, 9 Maja 2018 20:00zapisz się teraz
x
Zapisz się na webinarium