O firmie


Energy Invest Group S.A. jest nowoczesną firmą łączącą doświadczenia zarządcze i technologiczne.

EIG zarządza poszczególnymi elektrowniami wiatrowymi i farmami fotowoltaicznymi, ich funkcjonowaniem technicznym oraz czuwa nad sprawnym procesem realizacji projektów. Celem każdej tworzonej przez EIG elektrowni jest rozwijanie rynku odnawialnych źródeł energii i dążenie do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie ich możliwego, korzystnego wpływu na środowisko i ludzi. Zadaniem EIG jako operatora są działania ukierunkowane na realizację jak największej liczby projektów ekologicznych elektrowni.

Pierwsze elektrownie

Produkcja energii elektrycznej pierwszych pięciu elektrowni wiatrowych Energy Invest Group rozpoczęła się na przełomie 2015 i 2016 i funkcjonuje w oparciu o świadectwa pochodzenia energii czyli Zielone Certyfikaty. Następnych dziewięć projektów elektrowni wiatrowych i cztery projekty farm fotowoltaicznych o mocy 1MW każda planujemy ukończyć w oparciu o nową ustawę o OZE, przy wykorzystaniu wszystkich zalet pierwszej aukcji energii, która odbędzie się jeszcze w 2016 r. W kolejnych latach będziemy sukcesywnie oddawać do użytku nowe instalacje najlepiej dopasowane do realiów rynkowych. Inwestycje zostaną wybudowane w różnych rejonach Polski: w wybranych przez dewelopera lokalizacjach, w których zasoby energetyczne wiatru i słońca pozwalają wytwarzać jak największą ilość energii.