25 sierpnia 2013

Kalkulator

Kalkulator rentowności turbiny wiatrowej Energy Invest Group
Od dziś na naszej stronie w zakładce INWESTYCJE > KALKULATOR możecie Państwo sprawdzić, jaki wpływ na Państwa przyszłą dywidendę może mieć produktywność turbiny czy cena energii elektrycznej. Zapraszamy do spędzenia kilku chwil i zapoznania się z tym przydatnym narzędziem.
21 sierpnia 2013

Czy dywidenda na poziomie 17% rocznie jest gwarantowana?

Odkąd tworzymy Energy Invest Group odbyliśmy bardzo wiele spotkań z potencjalnymi Inwestorami, poprowadziliśmy szereg seminariów i szkoleń na terenie całej Polski. Zauważyliśmy, że wiele pytań się powtarza i często właśnie one decydują o przystąpieniu Inwestora do programu Synergia100. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo w zakładce Strefa Inwestora > Najczęściej Zadawane Pytania.
16 lipca 2013

Informacje o Programie SYNERGIA 100 w pigułce!

Na naszej stronie głównej w sekcji „Projekty w realizacji” jest już dostępna elektroniczna wersja karty projektu EIG SYNERGIA 6, 7 i 8. To cenne źródło informacji, dla każdego kto zainteresowany jest ofertą EIG lub chce zapoznać się z kalkulacją zysku elektrowni wiatrowej.
28 lutego 2013

Ceny zielonych certyfikatów znów wysoko

Ceny zielonych certyfikatów po chwilowych wahaniach, które zaniepokoiły branżę energetyki odnawialnej, wzrosły ponownie o kilkadziesiąt procent osiągając 171,82 zł/MWh. Tak gwałtowna zmiana tłumaczona jest najczęściej reakcją rynku na zapowiedź wiceministra gospodarki o możliwej interwencji ze strony rządu celem ustabilizowania ceny zielonych certyfikatów. Rozważano głównie interwencyjny skup świadectw pochodzenia. „Energia odnawialna, wbrew temu co niektórzy sądzą, jest bardzo ważnym sektorem dla Unii Europejskiej, w tym dla Polski. Dlatego jestem przekonany, że w sytuacjach trudnych branża OZE może liczyć na wsparcie rządu, zwłaszcza ministerstwa gospodarki i ministerstwa środowiska. Na wahania cen zielonych certyfikatów trzeba być przygotowanym, zwłaszcza w perspektywie wieloletniej inwestycji. Warto […]
8 stycznia 2013

Zysk netto spółki celowej a wypłata dywidendy

Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje corocznie tzw. rachunek zysków i strat, na który składają się m.in. takie elementy jak: zysk i strata na sprzedaży, działalności operacyjnej oraz działalności gospodarczej. Zestawienie wszystkich wspomnianych wyżej wyników pokazuje realną zdolność firmy do samofinansowania i generowania przyszłych zysków. Zysk netto spółki jest jedną z pozycji w rachunku zysków i strat i pokazuje wynik finansowy firmy, pomniejszony o obowiązkowe obciążenia, które należy odprowadzić. Na podstawie wypracowanego przez spółkę zysku obliczana jest dywidenda, która zostanie wypłacona właścicielom akcji lub udziałów. Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest przez zgromadzenie wszystkich właścicieli firmy (walne zgromadzenie wspólników). Oczywiście należy podkreślić, […]