21 sierpnia 2013

Czy dywidenda na poziomie 17% rocznie jest gwarantowana?

Odkąd tworzymy Energy Invest Group odbyliśmy bardzo wiele spotkań z potencjalnymi Inwestorami, poprowadziliśmy szereg seminariów i szkoleń na terenie całej Polski. Zauważyliśmy, że wiele pytań się powtarza i często właśnie one decydują o przystąpieniu Inwestora do programu Synergia100. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo w zakładce Strefa Inwestora > Najczęściej Zadawane Pytania.
16 lipca 2013

Informacje o Programie SYNERGIA 100 w pigułce!

Na naszej stronie głównej w sekcji „Projekty w realizacji” jest już dostępna elektroniczna wersja karty projektu EIG SYNERGIA 6, 7 i 8. To cenne źródło informacji, dla każdego kto zainteresowany jest ofertą EIG lub chce zapoznać się z kalkulacją zysku elektrowni wiatrowej.
28 lutego 2013

Ceny zielonych certyfikatów znów wysoko

Ceny zielonych certyfikatów po chwilowych wahaniach, które zaniepokoiły branżę energetyki odnawialnej, wzrosły ponownie o kilkadziesiąt procent osiągając 171,82 zł/MWh. Tak gwałtowna zmiana tłumaczona jest najczęściej reakcją rynku na zapowiedź wiceministra gospodarki o możliwej interwencji ze strony rządu celem ustabilizowania ceny zielonych certyfikatów. Rozważano głównie interwencyjny skup świadectw pochodzenia. „Energia odnawialna, wbrew temu co niektórzy sądzą, jest bardzo ważnym sektorem dla Unii Europejskiej, w tym dla Polski. Dlatego jestem przekonany, że w sytuacjach trudnych branża OZE może liczyć na wsparcie rządu, zwłaszcza ministerstwa gospodarki i ministerstwa środowiska. Na wahania cen zielonych certyfikatów trzeba być przygotowanym, zwłaszcza w perspektywie wieloletniej inwestycji. Warto […]
8 stycznia 2013

Zysk netto spółki celowej a wypłata dywidendy

Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje corocznie tzw. rachunek zysków i strat, na który składają się m.in. takie elementy jak: zysk i strata na sprzedaży, działalności operacyjnej oraz działalności gospodarczej. Zestawienie wszystkich wspomnianych wyżej wyników pokazuje realną zdolność firmy do samofinansowania i generowania przyszłych zysków. Zysk netto spółki jest jedną z pozycji w rachunku zysków i strat i pokazuje wynik finansowy firmy, pomniejszony o obowiązkowe obciążenia, które należy odprowadzić. Na podstawie wypracowanego przez spółkę zysku obliczana jest dywidenda, która zostanie wypłacona właścicielom akcji lub udziałów. Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest przez zgromadzenie wszystkich właścicieli firmy (walne zgromadzenie wspólników). Oczywiście należy podkreślić, […]
3 stycznia 2013

Zielone certyfikaty – co warto wiedzieć o zielonych certyfikatach

Zielone certyfikaty, czyli świadectwa pochodzenia, to dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 roku. Obecnie zielone certyfikaty pełnią rolę elementu systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Nie dotyczą one produkcji energii cieplnej i paliw transportowych. Obrót prawami majątkowymi do zielonych certyfikatów umożliwia wytwórcom energii z OZE pozyskanie dodatkowych przychodów z tytułu produkcji zielonej energii. Czemu służą zielone certyfikaty? Zakłady energetyczne w Polsce są zobowiązane wykazać się odpowiednim udziałem zielonej energii w bilansie energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców. W roku 2013 będzie to […]