10 lutego 2014

Kto inspiruje eko biznes?

Wśród polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, jest wiele firm proekologicznych, które na co dzień starają się wdrażać rozwiązania przyjazne środowisku. Miesięcznik „Ekologia i Rynek” postanowił wyławiać te pozytywne przykłady i nagradzać najbardziej proekologiczne i opierające się na idei zrównoważonego rozwoju biznesy w plebiscycie „Eko Inspiracja 2013”. Upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju i edukacja, to jedne z najważniejszych zadań biznesu, który chce pretendować do miana odpowiedzialnego społecznie – takie wnioski płyną z debaty na temat zielonego CSR, która odbyła się podczas gali wręczenia nagród „Eko Inspiracji 2013”. O swoich doświadczeniach z podejmowaniem działań proekologicznych opowiedzieli przedstawiciele Polpharmy, Energy Invest Group, Green […]
3 lutego 2014

27 proc. OZE w 2030 roku. Nowe cele dla UE

Co najmniej 27 procent energii ze źródeł odnawialnych w 2030 roku, to nowy, zaproponowany przez Komisję Europejską cel dla OZE. Do tego obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku, rewizja dotychczasowej polityki dotyczącej efektywności energetycznej i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa systemu energetycznego – oto nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE. 22 stycznia Komisja Europejska opublikowała dokument pod nazwą „Pakiet 2030”. Jest to zbiór wstępnych propozycji, które pomogą opracować szczegółowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE na kolejne lata. Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, wyraził nadzieję, że wyznaczenie kolejnego celu dla OZE da inwestorom poczucie […]
27 stycznia 2014

Raport EWEA: kolejne kroki polityki energetycznej UE

Do roku 2020 jeszcze daleko, a kraje członkowskie Unii Europejskiej zastanawiają się już nad celami związanymi z energetyką do roku 2030. Nieoficjalnie mówi się, że Komisja Europejska w najnowszym pakiecie energetyczno-klimatycznym zgodzi się na większą swobodę w rozwijaniu OZE, choć wyznaczy jednocześnie jeden wiążący cel dla całej Unii. Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) już opublikowało kilku stronicowy raport na temat tego, jakie powinny być następne kroki polityki energetycznej UE. Postuluje w nim wyznaczenie ambitnych i wiążących celów dla energetyki odnawialnej i obniżania emisji gazów cieplarnianych. Zaznacza także, że niewykorzystywany jest potencjał osiągania wysokiej efektywności energetycznej. Wśród argumentów przemawiających za wyznaczeniem […]
20 stycznia 2014

Unia Europejska coraz bliżej wypełnienia celów dla OZE

Już mniej niż 5,6 proc.* udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii brutto dzieli Unię Europejską od wypełnienia celu 20 proc. Jeszcze 6 lat zostało do daty, którą Unia Europejska wyznaczyła sobie jako moment, w którym OZE mają zaspokajać 20 proc. zapotrzebowania na energię. Tymczasem już trzy kraje wypełniły swoje indywidualne zobowiązania w tym zakresie. Należą do nich Bułgaria, Estonia i Szwecja. Co więcej, kiedy w 2020 roku większość Państw Unii będzie szczycić się dopięciem 20 proc. udziału OZE, Szwecja będzie ich mieć już… 49 proc.! Estonia zaś ambitnie podbiła swój cel do 25 proc. do 2020 roku. Bardzo […]
13 stycznia 2014

Zielony CSR czyli inwestycja w wiatraki

Biznes coraz lepiej dostrzega korzyści płynące ze zrównoważonego wykorzystywania zasobów i zrównoważonego zarządzania firmą. Wynika to nie tylko z takich ponadmaterialnych korzyści, jak dbałość o naturę, ale także z czystej ekonomii. Wprowadzenie „zielonych” standardów może bowiem przynieść firmie duże oszczędności. O zaletach zielonego CSR przekonały się już chociażby tak znane marki, jak: Ikea, BOŚ Bank, Carlsberg, Danone, Velux, Tchibo, LG czy Ricoh. Także coraz więcej mniejszych firm może wylegitymować się certyfikatami potwierdzającymi podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, obniżania kosztów i proekologicznego nastawienia, przyznawanymi po szczegółowych audytach środowiskowych.Jednym z pomysłów na podkreślenie „zielonego” wizerunku jest ograniczanie zużycia […]