Rynek energii odnawialnej


Od początku XXI wieku energetyka wiatrowa rozwija się w tempie 20–30% rocznie. W przeciwieństwie do wyczerpujących się złóż surowców energetycznych Odnawialne Źródła Energii to zasoby nieograniczone. Przyszłość ludzkości nie istnieje bez energii, na którą zapotrzebowanie stale rośnie. OZE to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie.

Liderem produkcji energii z wiatru są Niemcy, którzy z OZE uzyskują blisko 25% produkowanej w ich kraju energii elektrycznej. Polska posiada takie same warunki wietrzności jak nasz zachodni sąsiad, jednak obecny udział energii ze źródeł odnawialnych w naszym kraju wynosi jedynie ok 10%. Ponad połowa energii zaliczanej w Polsce do OZE pochodzi ze szkodliwych ekonomicznie i ekologicznie procesów współspalania biomasy z węglem kamiennym.

Technologie bezemisyjne, takie jak elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne oraz hydroelektrownie, traktowane na całym świecie jako „prawdziwe OZE” stanowią zaledwie 4-5% miksu energetycznego Polski. Blisko 90% produkcji energii elektrycznej w naszym kraju pochodzi z przestarzałych bloków energetycznych zasilanych węglem, które w najbliższych latach będą zamykane.

Wszystkie te fakty pokazują wyraźnie, iż rozwój energetyki odnawialnej stanowić będzie o przyszłości i bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju.