Dlaczego energetyka odnawialna?


W ciągu pierwszych trzech lat działalności firmy zaufało nam ponad 200 Inwestorów. Przekonało ich bezpieczeństwo, zyski i fakty, które potwierdzają atrakcyjność inwestowania w OZE:

Rosnący popyt na energię, bez której współczesna cywilizacja nie może funkcjonować;

Łatwość przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektrowni odnawialnych w modelu rozproszonym;

Systematycznie rosnące ceny energii elektrycznej. W ciągu ostatnich 10 lat prawie dwukrotny wzrost.

Konieczność zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce prawie dwukrotnie w najbliższych ośmiu latach;

Dyrektywa UE 2009/28/WE nakazująca rządom krajów UE wsparcie projektów OZE;

Niezależność od sytuacji na rynkach finansowych, branża energetyczna jest odporna na kryzys

Ekologia – Elektrownia Wiatrowa oraz Elektrownia Fotowoltaiczna powoduje najmniejszy wpływ na ekosystemy spośród znanych technologii wytwarzania energii elektrycznej;

Ochrona środowiska – bez emisyjne źródło energii, które podczas produkcji energii elektrycznej nie emituje CO2 do atmosfery;

Energia słońca i wiatru w przeciwieństwie do surowców używanych w konwencjonalnych elektrowniach jest niewyczerpalnym źródłem energii.