Jak potwierdzają najnowsze badania, energia wiatrowa to najlepiej znane źródło czystej energii w naszym kraju. Ponadto, aż 95% Polaków uważa, że w Polsce powinno pozyskiwać się więcej energii z OZE, a 90% popiera inwestycje w rozwój tego rodzaju źródeł. 74% respondentów jest jednak przekonanych, że niektórym środowiskom zależy na tym, aby pozyskiwanie zielonej energii nie rozwijało się. Co jeszcze Polacy sądzą o energii odnawialnej?

Zgodnie z raportem „Energia elektryczna – co wiemy o zielonej energii”, przygotowanym przez optimalenergy.pl i SW Research, aż 70% Polaków boi się, że w Polsce pewnego dnia zasoby paliw kopalnianych się skończą. 58% respondentów jest zdania, że odnawialne źródła energii mogą stać się głównym źródłem energii w Polsce w ciągu nawet najbliższych 15 lat. 59% badanych przyznaje, że nałożenie na Polskę kar za niewdrożenie wystarczającego udziału OZE jest słuszne. Niewiele ponad połowa Polaków (52%) obawia się natomiast, że produkowanie energii ze źródeł odnawialnych wpłynie na podwyżki cen energii elektrycznej.

Polacy, pytani o to, jakie źródła energii odnawialnej znają, w pierwszej kolejności wymieniają ENERGIĘ WIATROWĄ. Na kolejnych miejscach uplasowała się energia słoneczna i energia wodna. 32% respondentów przyznało, że nie zna żadnego odnawialnego źródła energii, a aż 60% było przekonanych, że w Polsce nie korzysta się w ogóle z OZE. Warto jednak zaznaczyć, że tylko 10% badanych przychylało się do stwierdzenia, że w Polsce nie ma potencjału do rozwoju OZE. Oznacza to, że ok. 90% osób widzi potencjał zielonej energii w Polsce. 36% z nich najlepsze możliwości rozwoju upatruje w sektorze ENERGETYKI WIATROWEJ (25% – energia słoneczna, 15% – energia wodna, 7% – biomasa, 4% – energia geotermalna, listę z niewielkim procentem zamykają energia jądrowa i energia pływów morskich).

Na pytanie, czy chciałbyś produkować prąd we własnym zakresie, aż 78% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 14% przyznało, że planuje takie zainstalowanie odpowiednich urządzeń w najbliżej przyszłości.

Łukasz Czekała, Project Manager Optimal Energy, w podsumowaniu raportu podkreśla, że „Polacy są zainteresowani zmianami jakie zachodzą na tynku energii” i „że niezbędne jest wprowadzenie aktywnej polityki informacyjnej w zakresie edukacji proekologicznej”, aby wzrastała świadomość nie tylko istnienia OZE, ale również możliwości ich wykorzystywania przez każdego z nas.

Badanie zrealizowano w lipcu 2013 r., na próbie 583 dorosłych mieszkańców Polski.