Dzisiaj nikogo nie trzeba już przekonywać że przyszłością w energetyce są odnawialne źródła energii, mówi się o tym tak często że wiedzą to już nawet małe dzieci. Czy sama świadomość tego wystarczy? Odpowiedź jest bardzo prosta, świadomość to za mało, potrzebne jest działanie.

Jak Europejczycy zarabiają na energetyce.

Na początek kilka liczb. W Polsce w 2014 r 12% energii w naszych gniazdkach pochodziło z OZE, w tym samym czasie za naszą zachodnią granicą aż 30% pochodziło z OZE ale gdy przyjrzeć się sytuacji dokładniej okazuje się że ponad połowa mocy wytwarzanych z OZE należy do spółdzielni zrzeszających prywatnych inwestorów a nie dużych koncernów energetycznych. Z badania niemieckiego instytutu Klausa Novy’ego wynika, że 70% członków spółdzielni zainwestowało w nie od 1 do 6 tys. euro. Spółdzielcy w większości finansowali w ten sposób budowę niedużych instalacji energetycznych. Szacuje się że w 2013 roku w Niemczech było blisko 900 spółdzielni, w ubiegłym roku najprawdopodobniej ich ilość przekroczyła pierwszy tysiąc i przynajmniej 150 tys. członków. W ten sposób nawet te osoby, które nie mają warunków technicznych albo ekonomicznych mogą na Energiewende zarabiać.

Podobnie jest w Danii, która właśnie od spółdzielni zaczynała inwestycje w OZE, w 2008 Duńczycy wprowadzili prawo obligujące do sprzedaży 20% udziałów w nowych farmach wiatrowych społecznościom lokalnym. Prawo pierwokupu zarezerwowane było dla osób mieszkających w promieniu 4,5 km od planowanej inwestycji.

Autorzy raportu szacują, że od 70% do 80% udziałów w duńskich farmach wiatrowych jest społeczną własnością. Duńczycy inwestują w ten sposób nawet w bardzo kapitałochłonne morskie farmy wiatrowe.

Podobne rozwiązania zastosowali Belgowie gdzie każdy projekt farmy wiatrowej musi zapewniać prawo do zakupu przynajmniej 10% udziałów lokalnym samorządom, a kolejnych 10% osobom prywatnym. Planowane jest podniesienie tych wymogów do 24,9% dla każdej z tych grup.

W Stanach Zjednoczonych w podobny sposób zbudowano wiele sieci ciepłowniczych w małych miastach zlokalizowanych w mało przystępnych miejscach.

 

Dowiedz się jak zostać udziałowcem elektrowni wiatrowej i czerpać zyski z produkcji energii >>