W Dzienniku Ustaw RP zostały opublikowane Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

Oba rozporządzenia dotyczą pierwszych „aukcji testowych”, którymi objęte mają być m.in. instalacje niestabilne, tj. wiatrowe i fotowoltaiczne o mocy do 1MW. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, zapowiedziane aukcje miałyby się odbyć jeszcze w tym roku.

Dokumenty zostały przekazane do podpisu Pani Premier Beaty Szydło w dniu 3 listopada, opublikowane z datą 15 listopada 2016 roku.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosi terminy pierwszych aukcji w osobnym dokumencie.

Poniżej linki do Dziennika Ustaw, dokumenty do pobrania w formacie PDF:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1847

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1846