Energy Invest Group S.A.

ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, NIP 1132853817, REGON 146018739, KRS 0000533957, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Kapitał zakładowy 200.000 PLN;

biuro@energyinvestgroup.pl

Telefon: +48 22 245 32 88

Mobile: +48 792 51 51 96

Nasze biuro

w Warszawie

ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa