Z okazji nowego roku mamy przyjemność złożyć Państwu życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz ogromu sukcesów na polu zawodowym.

Mimo, iż 2019 był to kolejny rok, w którym rząd nie zmienił diametralnie swojego stanowiska względem OZE, to jednak zadziało się wiele dobrego w obszarach powiązanych z energetyką odnawialną, co możliwe, że będzie miało pozytywny wpływ na energetykę wiatrową w przyszłości. Doczekaliśmy się nowelizacji ustawy o OZE przesuwającej ważność wydanych PnB o kolejne 3 lata. W grudniu odbyły się aukcje na zakup zielonej energii z elektrowni wiatrowych. Faktem stały się podwyżki cen energii elektrycznej. Podtrzymano obowiązek odkupu Zielonych Certyfikatów przez podmioty zobowiązane. Wierzymy, że wraz ze wzrostem świadomości rynku, powoli wraca koniunktura dla inwestycji w OZE.

W rok 2020 wkraczamy zatem z pozytywnym nastawieniem, gotowi do zmian na lepsze. Informujemy przy tej okazji o zmianach, które weszły w życie w poprzednim roku, już na poziomie strukturalnym spółki EIG. Nawiązaliśmy współpracę z Grupą PF, która od lat funkcjonuje w sektorze inwestycyjnym i posiada doświadczenie, a także opinię eksperta w branży OZE. Jako partnerzy biznesowi, wspólnie będziemy realizować projekty elektrowni wiatrowych na Ukrainie, w ramach projektów ENEVI.

Grupa PF jako nasz partner biznesowy będzie odpowiadać w ramach współpracy, za przejęcie procesu pozyskiwania i obsługi nowych Inwestorów dla projektów inwestycyjnych realizowanych wspólnie z EIG na Ukrainie, oraz przy wsparciu naszych specjalistów, za pozyskiwanie Inwestorów dla projektów Grupy PF. Dzięki tej zmianie EIG SA będzie mogło skupić się głównie na samej realizacji projektów OZE i wykorzystać w pełni swoje możliwości w tym obszarze, podnosząc jednocześnie poziom realizowanych przedsięwzięć oraz optymalizując procesy realizacji.

W związku ze zmianami strukturalnymi podjęliśmy także decyzję o zmianie lokalizacji biura Zarządu i administracji, natomiast kwestie związane z dotychczasowymi projektami inwestycyjnymi nadal będą prowadzone przez EIG. Spółka Energy Invest Group nadal pozostaje do dyspozycji Inwestorów, od tej pory z dodatkowo wydzielonym Biurem Obsługi Inwestora, w ramach którego Inwestorzy będą otrzymywać informacje dotyczące bieżących działań w obrębie dotychczasowych inwestycji w projekty EIG. Wierzymy, że dzięki temu poprawiony zostanie system komunikacji między EIG a Inwestorami, ale także usystematyzowany zostanie proces raportowania wyników funkcjonujących inwestycji.

Dziękujemy za zaufanie i dotychczasową współpracę – niech energia nowego roku przerodzi się w sukcesy z początkiem 2020!