Energy Invest Group skupia się na rozwoju elektrowni wiatrowych w modelu rozproszonym. Umożliwia przy tym, zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, stanie się współwłaścicielem siłowni wiatrowej. EIG gwarantuje inwestorom wypłatę dywidendy, proporcjonalną do ilości posiadanych przez nich udziałów. Czym jest dywidenda i przez jaki okres czasu można spodziewać się jej wypłaty inwestując w elektrownie wiatrowe Energy Invest Group?

Czym jest dywidenda?
Dywidenda obliczana jest na podstawie rocznego zysku spółki, jeśli taki został wypracowany. Najczęściej wypłacana jest z zysku netto lub kapitału zapasowego i może być przeznaczona do podziału między posiadaczy udziałów spółki. Dywidenda może być wypłacona w formie pieniężnej. Decyzję o jej wypłacie podejmuje walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym spółki za dany rok.

Wypłata dywidendy a SYNERGIA 100
W ramach programu SYNERGIA 100 Energy Invest Group, inwestorzy mają zagwarantowaną coroczną wypłatę dywidendy przez cały okres eksploatacji turbiny wiatrowej, który szacowany jest na 25 lat. Ponadto umowa zawierana przez Energy Invest Group z deweloperem gwarantuje uruchomienie elektrowni wiatrowej w przeciągu czterech lat od rozpoczęcia działalności spółki celowej. W wypadku opóźnień, deweloper zobowiązuje się do zaproponowania innej elektrowni wiatrowej, której budowa jest na tyle zaawansowana, że spełni warunki dotrzymania terminu rozruchu turbiny. Oznacza to, że udziałowcy spółki mają zapewnioną wypłatę dywidendy już w piątym roku działalności firmy.

K.K.