Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE o mocy do 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

W projekcie rozporządzenia wskazano, że ilość energii jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji wyniesie 12 612 488 MWh, a jej wartość oszacowano na 5 927 933 456 zł co daje średnią cenę energii elektrycznej za 1 MWh na poziomie 470,01 zł.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii EIG wprowadziło do swojej oferty nowe projekty przygotowywane specjalnie pod aukcje energii z OZE. Inwestycja polega na budowie turbiny wiatrowej o mocy 1 MW zlokalizowanej w województwie lubelskim. Projekt charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami wietrznymi, ma już ostateczną decyzję środowiskową, wydaną decyzję o warunkach zabudowy, a planowane uzyskanie ostatecznego Pozwolenia na Budowę to III kwartał 2015 roku. Około 30% udziałów tej spółki zostało już sprzedanych, ale cały czas są jeszcze wolne miejsca dla nowych inwestorów. Osoby zainteresowane zainwestowaniem w ten projekt proszone są o wypełnienie formularza kontaktowego na stronie głównej.