Szanowni Państwo,

Nieco ponad miesiąc po wejściu w życie znowelizowanej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, Ministerstwo Energetyki opublikowało projekty najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy, czyli rozporządzeń odnośnie cen referencyjnych i ilości energii, jaką zakupi w drodze aukcji w 2016 roku.

W załączniku przesyłamy Państwu oba projekty. Najważniejsze dla nas są dwie informacje: po pierwsze, cena referencyjna dla instalacji mniejszych niż 1MW wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie wynosi 415 zł/MWh. Jest to dokładnie taka sama cena, jaką z końcem zeszłego roku opublikowano w rozporządzeniu do ustawy sprzed nowelizacji. Podobnie cena referencyjna dla fotowoltaiki wynosi 465 zł/MWh – tyle samo, co wcześniej.

Dużo ważniejsza jest druga informacja, czyli określenie jakie aukcje odbędą się jako pierwsze, jeszcze w tym roku. Rząd planuje przeprowadzić 3 odrębne aukcje: dwie pierwsze przeznaczone dla biogazu, natomiast trzecia dla instalacji niestabilnych o mocy do 1MW – czyli dla fotowoltaiki i naszych projektów elektrowni wiatrowych. Aukcja ta ma być aukcją „testową”, w związku z tym wolumen energii jest mniejszy niż w poprzedniej wersji rozporządzenia. W 2016 roku w drodze aukcji dla źródeł niestabilnych o mocy do 1 MW przewidziana jest pula 1 575 000 MWh co odpowiada mocy zainstalowanej 100MW w projektach fotowoltaicznych. Warto zwrócić uwagę na to, że fotowoltaika konkurować będzie z wiatrakami, które są technologią zdecydowanie tańszą i bardziej wydajną. Ma to odzwierciedlenie chociażby w cenach referencyjnych (50 zł niższa cena dla wiatru) i w praktyce nieliczne projekty wiatrowe zdominują pierwszą aukcję a jej wygranie pozwoli nam od razu przystąpić do etapu realizacji inwestycji.

Zapraszamy do naszych spółek EIG Synergia, które mają zakontraktowane projekty z pozwoleniami na budowę na turbiny Leitwind LTW86 i LTW90 o mocy 1MW. W świetle dzisiejszych rozporządzeń są to najbardziej bezpieczne projekty, które będą realizowane na podstawie pierwszej aukcji.

Pozostałe koszyki aukcyjne na rok 2016 nie mają przewidzianego wolumenu energii, czyli odbędą się najwcześniej w przyszłym roku. Na potrzeby kolejnych aukcji przygotowaliśmy koncepcję instalacji hybrydowych, ale w pierwszej aukcji startujemy wyłącznie z samymi wiatrakami. Ten model mamy dopracowany i gotowy od dawna. Prawdopodobnie jest to też jedna z ostatnich okazji, żeby wybudować sam wiatrak (bez połączenia z inną technologią) i cieszyć się gwarancją stałej ceny sprzedaży energii przez okres 15 lat.

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie aukcje 2016>

Rozporządzenie ceny referencyjne 2016>

Rozporządzenie kolejność aukcji>