Koalicja Klimatyczna podziela opinię Komisji Europejskiej, że rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) może zmniejszyć deficyt handlowy UE w zakresie towarów energetycznych, ograniczyć ryzyko przerw w dostawach oraz złagodzić skutki niestabilności cen paliw kopalnych” – czytamy w stanowisku Koalicji Klimatycznej w sprawie celów europejskiej polityki klimatycznej na rok 2030.

Koalicja Klimatyczna podkreśla, że w Polsce, „w latach 2002-2012 koszt importu surowców energetycznych zwiększył się pięciokrotnie – z 4 do 19,5 miliarda Euro rocznie i stanowi ok. 5% naszego PKB”, tymczasem „rozwój źródeł odnawialnych może stymulować wzrost w obszarze innowacyjnych technologii„. Dlatego Koalicja jest zdania, że „cele krajów członkowskich dla udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym powinny być wiążące”. Co więcej, kontynuacja obecnej polityki UE, bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań, „przyniesie wzrost udziału OZE w roku 2030 do 24%„. Oznacza to, że potencjał OZE można jeszcze lepiej wykorzystać. Wiążące cele w zakresie energetyki odnawialnej byłyby sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE oraz uniknięcia „prognozowanego wzrostu uzależnienia Europy od importu ropy naftowej i gazu ziemnego”.

W ocenie Koalicji Klimatycznej „realny potencjał techniczny OZE w Polsce przekracza o 35% poziom całkowitego pozyskania energii pierwotnej w Polsce z roku 2011”. Dlatego polski rząd powinien włączyć się w realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej UE. „Redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii powinny być postrzegane jako instrumenty wspierające wzrost konkurencyjności naszego kraju na rynku międzynarodowym, sprzyjające innowacjom oraz służące poprawie jakości zdrowia i życia obywateli” – pisze Koalicja w swoim stanowisku, podkreślając konieczność tworzenia długoterminowych krajowych planów, na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora energetyki i karanie finansowo państw członkowskich, które nie wywiążą się z zawartych w nich ustaleń.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.