Do roku 2020 jeszcze daleko, a kraje członkowskie Unii Europejskiej zastanawiają się już nad celami związanymi z energetyką do roku 2030. Nieoficjalnie mówi się, że Komisja Europejska w najnowszym pakiecie energetyczno-klimatycznym zgodzi się na większą swobodę w rozwijaniu OZE, choć wyznaczy jednocześnie jeden wiążący cel dla całej Unii.

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) już opublikowało kilku stronicowy raport na temat tego, jakie powinny być następne kroki polityki energetycznej UE. Postuluje w nim wyznaczenie ambitnych i wiążących celów dla energetyki odnawialnej i obniżania emisji gazów cieplarnianych. Zaznacza także, że niewykorzystywany jest potencjał osiągania wysokiej efektywności energetycznej. Wśród argumentów przemawiających za wyznaczeniem wiążących celów dla OZE EWEA wymienia m.in. potrzebę stabilizacji rynku dla inwestorów, a wśród korzyści wymienia zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Europy, rozwój sektorów przemysłowego i technologicznego, tworzenie zielonych miejsc pracy oraz stopniowe redukowanie funduszy na wspieranie OZE (dynamiczniej rozwijająca się technologia będzie z czasem tanieć, pojawią się też nowsze i wydajniejsze rozwiązania).”Unia Europejska musi najszybciej jak to możliwe zdecydować o ramach polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku” – czytamy we wstępie do raportu. „Jest to potrzebne aby inwestorzy mogli kontynuować swoje inwestycje, aby sektor energetyki wiatrowej nadal się rozrastał i dostarczał wszystkich płynących z niego korzyści, a UE mogła dopełnić swoich celów 80-95% redukcji gazów cieplarnianych w 2050 roku w sposób najbardziej wydajny kosztowo”. EWEA podsumowuje swój raport ambitnym stwierdzeniem, że „Sektor energetyki wiatrowej jest już teraz w stanie dostarczyć i zrobić znacznie więcej, mając wyznaczone ambitne cele na rok 2030″ (28,5% energii wiatrowej w UE do 2030 roku, uniknięcie emisji 646 mln t CO2 oraz uniknięcie ogromnych wydatków związanych z korzystaniem z paliw kopalnych).

Z pełną treścią raportu EWEA w języku angielskim można zapoznać się klikając tu: raport EWEA