Z końcem marca br. Spółki EIG Ekologiczna Elektrownia 4 i EIG Ekologiczna Elektrownia 5 oraz spółka EIG Elektrownia 1 sp. z o.o. sp. K. otrzymały przelewy od Axpo Polska zgodnie z fakturami za energię elektryczną wyprodukowaną w styczniu i lutym podczas rozruchów technologicznych wszystkich czterech elektrowni wiatrowych.

Jest to kolejny krok milowy i pierwsze w naszym kraju przelewy za energię wyprodukowaną przez elektrownie wiatrowe, których współwłaścicielami jest grupa prywatnych inwestorów!

Każda ze spółek posiada promesę koncesji na produkcję energii elektrycznej, do URE zostały złożone już kompletne wnioski o wydanie koncesji, co powinno nastąpić w pierwszej połowie kwietnia. Wtedy też URE przyzna nam Zielone Certyfikaty za energię wyprodukowaną od początku roku.

Zyski ze sprzedaży Zielonych Certyfikatów zasilą konta Spółek Celowych EIG Ekologiczna Elektrownia 4 i EIG Ekologiczna Elektrownia 5 oraz spółki EIG Elektrownia 1 sp. z o.o. sp. K  (EIG Elektrownia 1 Sp. z o.o. i EIG Ekologiczna Elektrownia 2 Sp. z o.o.) co pozwoli to na wypłatę pierwszych zaliczek na poczet dywidend.

Dziękujemy Państwu za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście.