List od Zarządu firmy:

Szanowni Państwo,

Wieloletnia hossa na rynkach finansowych przyciągnęła wielu Inwestorów i wykreowała oczekiwania dalszego wzrostu cen aktywów. Następujący od 2007 roku ogólnoświatowy kryzys uszczuplił majątki wielu Inwestorów i pokazał, że spekulacje na rynkach finansowych wiążą się z wielkim ryzykiem. Wtedy zrozumieliśmy, że najbezpieczniejszą inwestycją jest budowa biznesu produkującego realny produkt, na który zawsze będzie popyt. Tym produktem jest dla nas energia elektryczna.

Z prądu korzystamy wszyscy i tak samo będzie on potrzebny przyszłym pokoleniom. Popyt na energię elektryczną będzie rósł wraz z rozwojem technologii oraz nowej ery motoryzacji, a wraz z popytem będą rosły ceny. Prawdopodobnie każdy potwierdzi, że to wspaniały biznes, jednak po chwili doda, że nie stać go na budowę elektrowni. Dlatego postanowiliśmy zburzyć tę barierę i umożliwić wejście do branży energetycznej osobom z mniejszym kapitałem. Żeby stać się udziałowcem przedsiębiorstwa energetycznego tworzonego przez Energy Invest Group wystarczy już 30 tyś zł.

Ostatni raz spójrzmy na niskie oprocentowanie lokat, nieprzewidywalność inwestycji giełdowych oraz zahamowanie funduszy inwestycyjnych i odwróćmy od nich uwagę, ponieważ dziś w Polsce jest najlepszy czas na inwestowanie na rynku energii ze źródeł odnawialnych. Opłaca się przyjrzeć nam bliżej.

Zapraszamy do współpracy,
Zarząd Energy Invest Group S.A.

od lewej:
Maciej Korecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Adam Wrzesiński – Członek Rady Nadzorczej, Marcin Orkisz – Prezes Zarządu