10 marca Eurostat opublikował dane na temat udziału energetyki odnawialnej w krajach Unii Europejskiej. Raport otwiera optymistyczna informacja, że udział OZE w konsumpcji energii wyniósł 14,1 proc., a Bułgaria, Estonia i Szwecja już osiągnęły swoje cele udziału OZE wyznaczone na rok 2020.

Największy wzrost udziału OZE pomiędzy 2004 a 2012 rokiem odnotowały Szwecja, Dania i Austria. Dla Szwecji był to wzrost z 38,7 proc. do 51 proc., dla Danii z 14,5 proc. do 26 proc., a dla Austrii z 22,7 proc. do 32,1 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja (z 7,2 proc. do 15,1 proc.) oraz Włochy (z 5,7 poc. do 13,5 proc.). Największym udziałem OZE w finalnym zużyciu energii w 2012 roku może pochwalić się Szwecja, a tuż za nią Łotwa, Finlandia i Austria. Najgorzej wypadły Malta, Luksemburg, Wielka Brytania i Niderlandy. W 2011 roku Estonia jako pierwszy z krajów członkowskich osiągnęła swój cel na 2020 roku. W 2012 roku dołączyły do niej Bułgaria, Estonia i Szwecja (kolejno 16, 25 i 49 proc.). W Polsce udział OZE w finalnym zużyciu energii w 2012 roku wyniósł 11 proc. Nasz cel na rok 2020 to 15 proc. Wg Eurostatu 2004 do 2007 roku poziom OZE w Polsce wynosił ok. 7 proc., w 2010 wzrósł do 9,3 proc., a w 2011 wyniósł 10,4 proc.