W listopadzie rozpocznie się w Warszawie międzynarodowy szczyt klimatyczny ONZ pod nazwą COP19 (Conferences of the Parties – 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu). Jest to najważniejsze spotkanie poświęcone światowej polityce klimatycznej, na które przybywają eksperci, naukowcy, politycy i specjaliści z całego świata. COP19 towarzyszyć będzie również Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP). COP to najważniejszy organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Jest organizowany co roku, a głównym celem spotkań jest podejmowanie decyzji koniecznych do efektywnego wdrożenia postanowień Konwencji oraz regularne dokonywanie przeglądu ich realizacji.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu została podpisana w Rio de Janeiro 9 maja 1992 roku. Traktat określa zasady międzynarodowej współpracy w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków globalnego ocieplenia, które mają swoje źródło w działalności człowieka. Konwencja została ratyfikowana przez 194 państwa i Unię Europejską. Polska dołączyła do tej grupy w 1994 roku. Prawnym dokumentem wynikającym z Konwencji jest Protokół z Kioto, podpisany 11 grudnia 1997 roku, a wchodzący w życie w lutym 2005 roku. Na jego mocy państwa zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 5% w stosunku do emisji z roku 1990. Do ograniczeń nie zostały zobowiązane jedynie państwa rozwijające się. Już 11 listopada do Warszawy zjedzie się blisko 12 tysięcy osób, które uczestniczyć będą w COP19. W trakcie trwania konferencji odbywać będą się liczne towarzyszące imprezy naukowe i kulturalne, w tym seminaria i warsztaty dotyczące ograniczania skutków zmian klimatycznych. Zaskakująca jest lista firm, które polski rząd wybrał jako partnerów wydarzenia. Na tej liście spodziewano się przedsiębiorstw, którym ochrona klimatu jest bliska, w tym producentów instalacji OZE. Tymczasem zaproszone do współpracy zostały linie lotnicze LOT S.A. oraz tacy potentaci jak PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ALSTOM Power Sp. z o.o., ArcelorMittal Poland, BMW Group Polska Sp. z o.o. czy Grupa LOTOS S.A. Być może ten dobór skłoni jednak uczestników szczytu klimatycznego do dyskusji o roli energetyki, przemysłu ciężkiego i linii lotniczych w globalnych zmianach i międzynarodowych decyzjach mających na celu ochronę naszej planety. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że polska Prezydencja COP19 to nie tylko bycie gospodarzem wydarzenia. Nasz kraj będzie aktywnie przewodzić negocjacjom klimatycznym przez cały 2014 rok, aż do COP20. Jest to więc doskonała okazja do przedstawienia swojego głosu na forum międzynarodowym i poruszenia wielu ważnych spraw związanych z ochroną klimatu i środowiska naturalnego, gospodarki węglowej i polityki energetycznej. Zwłaszcza te ostatnie dwa tematy budzą w Polsce wiele kontrowersji i wymagają w niedalekiej przyszłości ważnych decyzji na poziomie lokalnym i krajowym. Polska Prezydencja jako swoje główne cele wymienia: skonkretyzowanie mapy dojścia do globalnego porozumienia w 2015 r., skutecznym wdrażaniu poprzednich decyzji COP, zapoczątkowaniu dialogu i zaangażowania na linii miasta-biznes-politycy-reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego.