Kluczowe czynniki inwestycji


W oparciu o projekty Elektrowni Wiatrowych oraz Fotowoltaicznych w modelu rozproszonym o mocy do 1MW stworzyliśmy rozwiązanie inwestycyjne polegające na objęciu udziałów w Spółce Celowej EIG. Inwestor, stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej lub fotowoltaicznej, przez cały okres eksploatacji instalacji będzie otrzymywać dywidendę proporcjonalną do ilości posiadanych udziałów.

  • Udziały Inwestora stanowią jego aktywa i mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym oraz podlegają dziedziczeniu. Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego majątku spółki, który znacząco rośnie wraz z postępem projektu.
  • W modelu finansowym EIG Inwestor nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Wszelkie koszty w trakcie trwania programu zostały uwzględnione w cenie udziałów.
  • Bezpieczeństwo inwestycji gwarantuje forma prawna przedsiębiorstwa i Kodeks Spółek Handlowych. Pełną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki Celowej ponosi wyłącznie sama spółka i jej zarząd.
  • Umowa pomiędzy EIG a Deweloperem gwarantuje uruchomienie siłowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych w określonym terminie liczonym od rozpoczęcia działalności danej Spółki Celowej.
  • W przypadku opóźnienia prac mogącego powodować ryzyko przekroczenia terminu oddania do użytku, Deweloper gwarantuje zmianę lokalizacji na inną o nie mniejszym stopniu zaawansowania, która spełni warunki dotrzymania w/w terminu.
  • W elektrowniach EIG zostaną zastosowane wyłącznie fabrycznie nowe maszyny renomowanych producentów. W celu zapewnienia jak największej produktywności, dla każdej z lokalizacji urządzenia będą dobierane indywidualnie.
  • Producenci dostarczający urządzenia zapewniają gwarancję, utrzymanie sprawności technicznej i serwis przez cały okres eksploatacji.
  • W programie SYNERGIA EIG oferuje Inwestorom projekty o różnym stopniu zaawansowania, w tym projekty posiadające Prawomocne Pozwolenie na Budowę.