Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), na obradach Rady UE ds. środowiska i gospodarki padły propozycje przyjęcia celu 27 proc. udziału OZE (cel nieobligatoryjny) oraz 40 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych (cel wiążący) na rok 2030.

Zaproponowane przez Radę cele będą omawiane jeszcze 20 marca na posiedzeniu Rady Europy. Podczas spotkania Rady dyskutowano również o przyszłości polityki klimatycznej UE. Korzystając z okazji WWF wraz z kilkoma innymi organizacjami i stowarzyszeniami zaapelował, aby polscy przedstawiciele w UE nie hamowali ambitnej polityki klimatycznej. „Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo nie chce blokowania i kolejnego weta polityki klimatycznej Unii Europejskiej” czytamy w apelu. Dokument przypomina, że „ok. 70 proc. Polaków woli wspierać odnawialne źródła energii (OZE) zamiast energetyki węglowej; ponad 90 proc. z nas chce, by OZE było dodatkowo wspierane finansowo”. Podkreśla się również fakt, że „dzięki istnieniu polityki klimatyczno-energetycznej powstało w Polsce ok. 3,4 GW mocy z wiatru i 231 instalacji biogazowych”, a wyprodukowana w 2012 energia z wiatru pozwoliła „na oszczędność wykorzystania węgla kamiennego na poziomie 1 444 tys. ton, co stanowi ekwiwalent ok. 15 proc. importu węgla”.

Z pełną treścią apelu można zapoznać się pod adresem:
http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/nie_chcemy_weta_klimatycznego.pdf