Raport przygotowany w ramach ogólnoeuropejskiego projektu TWENTIES pokazuje, że jeszcze wiele można zrobić aby infrastruktura energetyczna w Europie stała się bardziej efektywna. Skuteczność jej wykorzystywania mogłoby podnieść naprzykład inteligentne sterowanie energetyką rozproszoną, w tym farmami wiatrowymi.

Projekt TWENTIES został sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wyłożono na niego w sumie aż 56,8 mln euro. Jego celem było zbadanie i opracowanie rozwiązań dla sieci elektroenergetycznych, które już wkrótce będą musiały poradzić sobie ze wzrastającym udziałem mocy pochodzącej z instalacji wykorzystujących energię odnawialną. Unia Europejska, wyznaczając sobie coraz wyższe cele wykorzystania OZE musi bowiem brać pod uwagę renowację starych sieci przesyłowych oraz budowę nowych, które będą w stanie poradzić sobie z fluktuacjami przesyłu nie tylko krajowego ale i międzynarodowego.

Specjaliści zaangażowani w TWENTIES (projekt ma 26 partnerów, w tym operatorów sieci przesyłowych, producentów instalacji, spółki energetyczne i organizacje badawcze) postanowili pokazać, przy wykorzystaniu rzeczywistych, wielkoskalowych instalacji demonstracyjnych i nowoczesnych technologii, jak można wzmocnić panaeuropejską sieć przesyłową, a jednocześnie zapewnić jej bezpieczeństwo i niezawodność. Wnioski z prac nad projektem były bardzo optymistyczne. Okazało się, że europejska infrastruktura energetyczna może być wykorzystwana znacznie bardziej efektywnie niż do tej pory. Udowodniono, że farmy wiatrowe mogą zostać wykorzystane do kontroli napięcia i działać w sposób skoordynowany tak, aby zapewnić dodatkową kontrolę częstotliwości, a spora ilość energii pochodzącej z siłowni wiatrowych może być jeszcze zintegrowana z istniejącym systemem bez narażania jego bezpieczeństwa. Co więcej, kontrola napięcia poprzez elektrownie wiatrowe prowadzi do niewielkiego obniżenia ogólnych kosztów eksploatacji systemu. Wykorzystanie energii wiatrowej sprawdzano m.in. w Danii, gdzie badano koncepcję farm wiatrowych z elastycznym systemem generowania i obciążeń, wykorzystującym skalowalną platformę informatyczną współpracującą z generatorem oraz testowano wyłączenie największej morskiej farmy wiatrowej w warunkach sztormowych i wpływ tych działań na bezpieczeństwo sieci. Z wielu analiz płyną bardzo pozytywne wnioski dla sektora energetyki odnawialnej. Z całą pewnością jej rosnący udział w miksie energetycznym Europy może być wykorzystany jako szansa na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a bezpieczeństwo i płynność przesyłu oraz poziomy napięcia, nie
muszą być przez nią zaburzone.