Często, gdy prezentuje się biznesmenom nową branżę lub produkt inwestycyjny, można usłyszeć: „Dobrze, ale ile ja na tym właściwie mogę zarobić?”. Pytanie trudne i podchwytliwe. Każdy doświadczony inwestor wie bowiem, że na zysk wpływ ma wiele czynników, a każdy produkt warto najpierw dobrze poznać.

Dodając do swojego portfela inwestycyjnego nowy produkt, niejednokrotnie staramy się być modni albo słuchamy podpowiedzi naszych doradców i przyjaciół. Wino? Złoto? Ziemia? „Co teraz jest na czasie, co jest bardziej trwałe, w co warto zainwestować?” – pytamy sami siebie, starając się wybierać inwestycje długoterminowe, pewne i gwarantujące stabilność. Tymczasem, wszystkie te wymogi, spełnia energia wiatrowa.

Inwestycje w wiatraki

Inwestycje w elektrownie wiatrowe nie są na świecie niczym nowym, jednak w Polsce dopiero zyskują zwolenników. Już kilkadziesiąt lat temu, w Danii, firmy wiatrowe dzieliły swoje projekty z lokalnymi społecznościami. Każdy z mieszkańców miał niewielki udział w powstającej farmie. W ten sposób ludzie traktowali elektrownie wiatrowe nie jako potencjalne zagrożenie, lecz jako własną inwestycję, o którą lokalna społeczność dba i czerpie z niej zyski. Każdy z nas, jeśli może brać udział w budowie czegoś nowego i poczyniony wkład zaczyna po jakimś czasie się zwracać, czuje się bardziej zaangażowany w dany projekt. Dlatego Energy Invest Group, firma oferująca inwestycje w energię wiatrową na polskim rynku, wykorzystała w tworzeniu swojej oferty dobre i sprawdzone już w innych krajach przykłady. Każdy, kto zdecyduje się zainwestować w wiatraki EIG staje się automatycznie współwłaścicielem w spółce celowej, która najpierw buduje, a później eksploatuje siłownię wiatrową. Połączenie modelu rozproszonego elektrowni wiatrowych z możliwym łatwym zaangażowaniem inwestora w ten proces sprawia, że inwestycja w zieloną energię staje się nie tylko kolejnym produktem, ale i sposobem na rozpowszechnianie wiedzy o energii wiatrowej i upowszechnianiem tego źródła odnawialnego w Polsce.

Ile można zarobić na inwestycjach w energię wiatrową?

W ramach programu inwestycyjnego opracowanego przez Energy Invest Group, inwestor otrzymuje gwarantowaną wypłatę dywidendy przez 25 lat. – Na potrzeby seminarium inwestycyjnego przygotowaliśmy symulację zysków z tytułu wypłaty dywidendy. Pokazuje ona, że przy zainwestowaniu na przykład 240 000 tysięcy złotych, w przeciągu 25 lat można uzyskać kwotę rzędu miliona złotych. Oczywiście jest to prognoza oparta o bieżącą sytuację rynkową. Jednak biorąc pod uwagę rosnące ceny elektryczności i zapotrzebowania na zieloną energię, warto rozpatrzyć możliwą skalę zysków z siłowni wiatrowych, zwłaszcza, że udziały w spółce celowej mogą być dziedziczone, co sprawia, że są swego rodzaju polisą dla całej rodziny – mówi Adam Wrzesiński, Prezes Zarządu Zarządu Energy Invest Group.

Wszystko o energii odnawialnej w Polsce

Pełną symulację finansową, prezentującą skalę możliwych zysków z inwestycji w zieloną energię można poznać podczas seminariów inwestycyjnych organizowanych przez Energy Invest Group. Podczas tych spotkań eksperci przedstawiają również ogólną sytuację i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz kompleksowo omawiają proces inwestycyjny – od momentu uzyskania pierwszych pozwoleń aż po zakończenie pracy turbiny w odległej przyszłości.

K.K.