Co najmniej 27 procent energii ze źródeł odnawialnych w 2030 roku, to nowy, zaproponowany przez Komisję Europejską cel dla OZE. Do tego obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku, rewizja dotychczasowej polityki dotyczącej efektywności energetycznej i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa systemu energetycznego – oto nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE.

22 stycznia Komisja Europejska opublikowała dokument pod nazwą „Pakiet 2030”. Jest to zbiór wstępnych propozycji, które pomogą opracować szczegółowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE na kolejne lata. Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, wyraził nadzieję, że wyznaczenie kolejnego celu dla OZE da inwestorom poczucie stabilności i przełoży się nie tylko na zwiększanie bezpieczeństwa dostaw energii, ale także na wzrost zatrudnienia w sektorze zielonej energetyki. Ponieważ coraz liczniej pojawiają się komentarze, że ceny energii w Europie bardzo wzrosły i przebiły już ceny amerykańskie i chińskie, KE przygotowała również specjalne sprawozdanie dotyczące kosztów energii w Europie. Wykazuje ono, że wzrost cen można ograniczyć dbając o konkurencyjność rynku energetycznego, inwestowanie w efektywność energetyczną i stosowanie opłacalnych systemów wspierających energetykę i ochronę klimatu. Ustanowienie wspólnego celu udziału OZE dla całej Unii Europejskiej jest w wielu krajach odbierane bardzo pozytywnie, ponieważ umożliwi różnicowanie zapotrzebowania na zieloną energię w zależności od geograficznych i ekonomicznych uwarunkowań danego państwa oraz od aktualnego poziomu rozwoju energetyki odnawialnej w danym regionie. Komisja Europejska przedstawiła również plan działania, który ma przyczynić się do zwiększenia produkcji OZE na morzach i oceanach (energia fal morskich, wahań temperatury wody, przypływów).

Polska nadal pracuje nad ustawą o OZE, która w pełni wdroży unijną dyrektywę sprzyjającą rozwojowi zielonej energii. 29 stycznia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy wraz z Uzasadnieniem, Oceną skutków Regulacji i tabelą uwag. Do projektu ustawy krytycznie odnosi się minister środowiska Maciej Grabowski, który ma wątpliwości odnośnie proponowanych regulacji dla sektora energetyki wodnej oraz do proponowanej zasady sprzedaży energii przez prosumentów. Resort gospodarki przekazał już projekt do Komitetu Stałego Rady Ministrów.